खबरदार जर टाच मारुनी (मराठी कविता)

खबरदार जर टाच मारुनी - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी वा. भा. पाठक (वामन भार्गव पाठक) यांची लोकप्रिय कविता खबरदार जर टाच मारुनी.
खबरदार जर टाच मारुनी (मराठी कविता)
खबरदार जर टाच मारुनी (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह.
खबरदार जर टाच मारुनी - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी वा. भा. पाठक (वामन भार्गव पाठक) यांची लोकप्रिय कविता खबरदार जर टाच मारुनी.

सावळया: खबरदार जर टाच मारुनी जाल पुढे, चिंधड्या उडवीन राई राई एवढ्या कुण्या गावचे पाटील आपण कुठे चालला असे शीव ही ओलांडून तीरसे लगाम खेचा या घोडीचा रावं टांग टाकुनी असे या तुम्ही खड्या अंगणी पोर म्हणूनी हसण्यावारी वेळ नका नेऊ ही मला का ओळखले हो तुम्ही हा मर्द मराठ्याचा मी बच्चा असे हे हाडही माझे लेचपेचे नसे या नसानसांतनू हिंमतबाजी वसे खबरदार जर टाच मारुनी जाल पुढे, चिंधड्या उडवीन राई राई एवढ्या स्वार: मळयात जाऊन मोटेचे ते पाणी भरावे तुवा कशाला ताठा तुज हा हवा मुठीत ज्याच्या मूठ असेही खड्गाची तो बरे वीर तु समजलास काय रे थोर मारिती अशा बढाया पराक्रमाच्या जरी कुठे तव भाला बरची तरी हे खड्गाचे बघ पाते किती चमकते अणकुचीदार अति भाल्याचे टोक ते या पुढे तुझी वद हिंमत का राहते खबरदार जर टाच मारुनी जाल पुढे चिंधड्या उडवीन राई राई एवढ्या सावळया: आपण मोठे दाढीवाले अहा शूर वीर बायकी किती ते आम्हाला ठाऊकी तडफ आमुच्या शिवबाची तुम्हा माहिती न का दाविती फुशारकी का फुका तुम्हासारखे असतील किती लोळिवले नरमणी आमुच्या शिवबाने भररणी मी असे इमानी चेला त्यांचेकडे हुकुमाविण त्यांच्या समजा याचेपुढे देईन न जाऊ मी शूरवीर फाकडे पुन्हा सांगतो खबरदार जर टाच मारुनी जाल पुढे, चिंधड्या उडवीन राई राई एवढ्या लालभडक ते वदन जाहले बाळाचे मग कसे स्वार परि मनी हळू का हसे तया बाळाच्या नयनी चमके पाणी त्वेषामुळे स्वार परि सौम्य दृष्टीने खुले चंद्र दिसे जणू एक दुसरा तपतो रवि का तर ऐका शिवबाचे हे स्वर आहेस इमानी माझा चेला खरा चल इमान घे हा माझा शेला तुला पण बोल सावळया बोल पुन्हा एकदा खबरदार जर टाच मारुनी जाल पुढे, चिंधड्या उडवीन राई राई एवढ्या

- वा. भा. पाठक (वामन भार्गव पाठक)

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.