घरटा (मराठी कविता)

घरटा, मराठी कविता - ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बालकवी / त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे यांची लोकप्रिय कविता घरटा.
घरटा - मराठी कविता
घरटा (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह.
घरटा - (मराठी कविता)ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बालकवी (त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे) यांची लोकप्रिय कविता घरटा.

चिव चिव चिव रे तिकडे तू कोण रे? कपिलामावशी कपिलामावशी घरटा मोडून तू का जाशी? नाही गं बाई मुळीच नाही मऊ गवत देईन तुशी कोंबडीताई कोंबडीताई माझा घरटा पाहिलास बाई? नाही गं बाई मुळीच नाही तुझा माझा संबंध काही कावळेदादा कावळेदादा माझा घरटा नेलास बाबा? नाही गं बाई चिमणुताई तुझा घरटा कोण नेई? आता बाई पाहू कुठे? जाऊ कुठे? राहू कुठे? गरीब बिचाऱ्या चिमणीला सगळे टपले छ्ळण्याला चिमणीला मग पोपट बोले का गं तुझे डोळे ओले? काय सांगू बाबा तुला घरटा माझा कोणी नेला चिऊताई चिऊताई माझ्या घरट्यात येतेस बाई? पिंजरा किती छान माझा सगळा शीण जाईल तुझा जळो तुझा पिंजरा मेला त्याचे नाव नको मला राहीन मी घरट्याविना चिमणी उडून गेली राना

- बालकवी (त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे)

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.