उग्र तूझे रूप - बोडणाची आरती

उग्र तूझे रूप, बोडणाची आरती - [Ugra Tujhe Rup, Bodanachi Aarti] उग्र तूझे रूप तेज हे किती, शशी-सुधासम असे तव कांती.

उग्र तूझे रूप तेज हे किती, शशी-सुधासम असे तव कांती

उग्र तूझे रूप तेज हे किती ।
शशी-सुधासम असे तव कांती ॥
अष्टभुजा अष्ट आयुधे हाती ।
करिसी रिपुसंहार भक्त वंदीति ॥ १ ॥

जय देवी जय देवी जय कुलस्वामिनी ।
आम्ही बहु अपराधी आलो तव चरणी ॥ ध्रु० ॥

पंचामृती तुज घालुनी स्नान ।
सर्व अलंकार सर्व भूषण ॥
नीलवर्ण वस्त्र करिसी परिधान ।
अंबे व्याघ्र तुजला आवडे वाहन ॥ जय देवी० ॥ २ ॥

नाकी तुझ्या नथ पायी पैंजण ।
जननी शक्ती आदिमाया तू पूर्ण ॥
धूप दीप कर्पूर करू आरतीला ।
पंचपक्वान्नांचा नैवेद्य तुला ॥ जय देवी० ॥ ३ ॥

संसारतापाचे भय आम्हा भारी ।
कृपा करूनिया सर्व निवारी ॥
आमुचे मनोरथ पूर्ण तू करी ।
उमा तुझे दृढ चरण धरी ॥ जय देवी० ॥ ४ ॥

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.