थोडं कन्फ्युजन झालं यार - मराठी विनोद

थोडं कन्फ्युजन झालं यार, मराठी विनोद - [Thoda Confusion Jhala Yaar, Marathi Jokes].
थोडं कन्फ्युजन झालं यार - मराठी विनोद | Thoda Confusion Jhala Yaar - Marathi Jokes

गण्याला कन्फ्युजन होतं तेव्हा...

गण्या: ए सख्या, एवढा घाबराघुबरा का झालायस बुवा तू?

सख्या: अरे, थोडं कन्फ्युजन झालं यार.

गण्या: म्हणजे?

सख्या: अरे मी रस्त्यावरून चाललो असताना मला समोर काहीतरी दिसलं. मला वाटलं की साप आहे. पण नेमकी ती काठी होती.

गण्या: हात्तिच्या... एवढंच ना.

सख्या: हो रे... पण मग त्या सापाला मारण्यासाठी म्हणून मी जी काठी उचलली ना... तो खरा साप निघाला.

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.