जय देवी गंगाबाई - गंगेची आरती

जय देवी गंगाबाई, गंगेची आरती - [Jai Devi Gangabai, Gangechi Aarti] जय देवी जय देवी जय गंगाबाई, पावन करि मन सत्वर विश्वाचे आई.

जय देवी जय देवी जय गंगाबाई, पावन करि मन सत्वर विश्वाचे आई

जय देवी जय देवी जय गंगाबाई ।
पावन करि मन सत्वर विश्वाचे आई ॥ ध्रु० ॥

माते दर्शनमात्रे प्राणी उद्धरसी ।
हरिसी पातक अवघे जग पावन करिसी ॥
दुष्कर्मी मी रचिल्या पापांच्या राशी ।
हरहर आता स्मरतो गति होईल कैसी ॥ जय देवी० ॥ १ ॥

पडले प्रसंग तैशी कर्मे आचरलो ।
विषयांचे मोहाने त्यातचि रत झालो ॥
ज्याचे योगे दुष्कृत-सिंधुत बुडालो ।
त्यातुनि मजला तारिसि ह्या हेतूने आलो । जय देवी० ॥ २ ॥

निर्दय यमदूत नेती त्या समयी राखी ।
क्षाळी यमधर्माच्या खात्यातील बाकी ॥
मत्संगतिजन अवघे तारियले त्वा की ।
उरलो पाहे एकचि मी पतितांपैकी ॥ जय देवी० ॥ ३ ॥

अघहरणे जय करुणे विनवितसे भावे ।
नोपेक्षी मज आता त्वत्पात्री घ्यावेम ॥
केला पदर पुढे मी, मज इतुके द्यावे ।
जीवे त्या विष्णूच्या परमात्मनि व्हावे । जय देवी० ॥ ४ ॥

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.