सलिम रंगरेज

आबा, तुम्ही थांबायला हवे होते - मराठी कथा

आबा, तुम्ही थांबायला हवे होते (मराठी कथा), चित्र: मराठीमाती आर्काईव्ह सावकाराकडे गहाण ठेवलेल्या जमीनीची सोडवणुक करू पाहणाऱ्या शेतकऱ्याच्य…