मुकुंद शिंत्रे

बुद्धी भ्रष्ट संघिष्ट - मराठी कविता

बुद्धीभ्रष्ट संघिष्ट करीती आरम्‌ आणि दक्ष, परी म्हणती राष्ट्रैक्य हेची अमुचे असे लक्ष्य बुद्धीभ्रष्ट संघिष्ट करीती आरम्‌ आणि दक्ष परी म्ह…

स्वातंत्र्याचं शिंगरु - मराठी कविता

थडग्यातल्या क्रुसांनो, कफनीतल्या प्रेतांनो, स्मशानातल्या भूतांनो धावत या!, आमंत्रण देतोय नाकारु नका थडग्यातल्या क्रुसांनो, कफनीतल्या प्रेत…

मी कवी नसतो तर? - मराठी कविता

मी कवी नसतो तर बरे झाले असते, प्रेमाची महती मला कळलीच नसती मी कवी नसतो तर बरे झाले असते प्रेमाची महती मला कळलीच नसती प्रेमाच्या गडावर उ…

हिंदी पिक्चर - मराठी कविता

हिंदी पिक्चर बघूनी की हे डोके कसे उठले, हाणामारी अन्‌ तीच रडारड मेले दीन बापुडे हिंदी पिक्चर बघूनी की हे डोके कसे उठले हाणामारी अन्‌ तीच …

राणी, एवढं सांगून जा - मराठी कविता

राणी, एवढं सांगून जा, मुडद्याच्या रांगेतला माझा मुडदा कोणता?, ‘मजनू’ असतो तर ओळखलेच असते मला राणी, एवढं सांगून जा मुडद्याच्या रांगेतला मा…

बडव्यांना उद्देशून - मराठी कविता

मुर्दाड मृतात्म्यांना आवाहन, करणाऱ्या समस्त मलमली बडव्यांनो मुर्दाड मृतात्म्यांना आवाहन करणाऱ्या समस्त मलमली बडव्यांनो जिवंत आत्म्याची व…

डी. बी. दादा / बी. डी. ताई - मराठी कविता

एक होता डी. बी., एक होता बी. डी., डी. बी. चं घर होतं शेणाचं, बी. डी. चं घर होतं मेणाचं एक होता डी. बी. एक होता बी. डी. डी. बी. चं घर होत…

मी एक बी. डी. - मराठी कविता

दलितात एक डी. बी. असतो, त्याचा तरी एक चेहरा दिसतो, भटातही एखादा बी. डी. असतो दलितात एक डी. बी. असतो त्याचा तरी एक चेहरा दिसतो भटातही एखा…

शब्दांनो या - मराठी कविता

अनुभुतीच्या शब्दांनो बिचकता का?, शपत माझी! मागं मागं फिरु नका, शब्दांनो या माझ्यामागून दौडत या अनुभुतीच्या शब्दांनो बिचकता का? शपत माझी! …

संस्कृतीचा महापुरुष - मराठी कविता

एका अमावस्येच्या कभिन्न रात्री संस्कृतीचा महापुरुष, काळाराम मंदिराच्या पायथ्याशी भेटला एका अमावस्येच्या कभिन्न रात्री संस्कृतीचा महापुरुष …

माझी कवीता - मराठी कविता

कवितेनं किती काळ रहायचं, चंद्राच्या, वेलीच्या आणि फुलांच्या संगतीत, किती वेळा थबकायचं तिनं, आळसावलेल्या प्रियेच्या खळीत कवितेनं किती काळ…

एक मस्त मजा - मराठी कविता

एक इंग्रज वळु, अधिक, एक भारतीय गोमाता एक इंग्रज वळु अधिक एक भारतीय गोमाता बरोबर काय? संकरीत मस्त दुभती गाय! चाखुन पितो - दुजांना देतो …

भीमस्तवन - मराठी कविता

भीमस्तवन मी काय करावे सांगावे मज भावे, हर्षुनी बोले जगन्नाथ मजसी तुझे तु पहावे भीमस्तवन मी काय करावे सांगावे मज भावे हर्षुनी बोले जगन्नाथ…

एक बामण ढसाळलेला - कवितासंग्रह

कवितेसंबंधी कवीनं बोलणं म्हणजे घटपटात गुंतलेल्या पंडीत समीक्षकांसमोर लाजवंतीनं ओठंगुन उभं राहण्याचाच प्रकार नव्हे काय? तरीही स्वस्थ बसवे…

मी चित्तपावन - मराठी कविता

मी शुद्ध चित्पावन कोंकणस्थ ब्राम्हण, गोरा नाही, घारा नाही म्हणून बेरकीही नाही मी शुद्ध चित्पावन कोंकणस्थ ब्राम्हण गोरा नाही, घारा नाही म्…