जून

२२ जून दिनविशेष

२२ जून दिनविशेष, बाबूराव पेंढारकर. छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. बाबूराव पेंढारकर - (२२ जून १८९६ - ९ नोव्हेंबर १९६७). जागतिक दि…

२१ जून दिनविशेष

२१ जून दिनविशेष, छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. रीमा लागू - ( २१ जून १९५८ - १८ मे २०१७) रीमा लागु यांचे ‘ती फुलराणी’ या मराठी नाटका…

२० जून दिनविशेष

२० जून दिनविशेष, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर. छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. लक्ष्मणराव किर्लोस्कर - (२० जून १८६९ - २६ सप्टेंबर १९५६) भारतीय …

१९ जून दिनविशेष

दिनांक १९ जून च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस TEXT - TEXT. शेवटचा …

१८ जून दिनविशेष

दिनांक १८ जून च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस TEXT - TEXT. शेवटचा …

१७ जून दिनविशेष

दिनांक १७ जून च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस TEXT - TEXT. शेवटचा …

१६ जून दिनविशेष

दिनांक १६ जून च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस TEXT - TEXT. शेवटचा …