किल्ले

लोहगड किल्ल्याचे फोटो

इ.स. १७१३ मध्ये शाहूमहाराजांनी कृपावंत होऊन लोहगड कान्होजी आंग्रे यांस दिला लोहगड किल्ल्याची निर्मिती जवळ असणारी भाजे आणि ब…

चंदन वंदन किल्ला

कथा आणि कांदबरी मध्ये जुळ्या भावा विषयी नेहमीच ऐकत असतो मात्र दुर्गविश्वातही अशी जुळी भांवडे आढळतात. त्यांच्यापैकीच एक चंदन - वंदन साताऱ्याच्…