तू तर उत्कट उल्का - मराठी कविता

तू तर उत्कट उल्का, मराठी कविता - [Tu Tar Utkat Ulka, Marathi Kavita] तेजस्वी ताऱ्यांचे जंगल, तू तर उत्कट उल्का, काजळ कोरीत जणू उतरे ती लखलखती रेखा.

तेजस्वी ताऱ्यांचे जंगल, तू तर उत्कट उल्का

तेजस्वी ताऱ्यांचे जंगल, तू तर उत्कट उल्का
काजळ कोरीत जणू उतरे ती लखलखती रेखा
ओलांडूनी ताऱ्यांचे अंगण, तप्त लोळ तो उरी
मस्तक फोडून शिखरावर जणू उतरे दिपशिखा ॥धॄ॥

भेट व्हावया जिवा-शिवाची क्रमिली तू अंतरे
भेटीमधूनी सरले अंतर, उरले दिव्य खरे
जटांमधूनी सुटूनी जणू, ललकारी भगीरथा
तेजस्वी ताऱ्यांचे जंगल, तू तर उत्कट उल्का ॥१॥

जगणे-मरणे, मरणे-जगणे ही भाग्याची लेणी
जगण्यास्तव पण किती चुकविशी दैवाची देणी
पूर्णामधुनी पूर्ण वगळूनी, पूर्ण तू नायिका
तेजस्वी ताऱ्यांचे जंगल, तू तर उत्कट उल्का ॥२॥

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.