Loading ...
/* Dont copy */

मराठी म्हणी

मराठी म्हणी - [Marathi Mhani] मराठी भाषेतील आगळ्या-वेगळ्या आणि सर्वोत्तम मराठी म्हणींचा संग्रह.

मराठी म्हणी | Marathi Mhani

मराठी भाषेतील आगळ्या-वेगळ्या आणि सर्वोत्तम मराठी म्हणींचा संग्रह


मराठी म्हणी

मराठी भाषेतील आगळ्या-वेगळ्या आणि सर्वोत्तम मराठी म्हणींचा संग्रह. • अंग मेहनतीचं काम, तेणे मिळे आराम.
 • आंधळी पाण्याला गेली, घागर फोडून घरी आली.
 • आंधळ्याने पांगळा पाहीला, पांगळ्याने मार्ग दाविला.
 • अभ्यास करेल त्याची विद्या, जपेल त्याची लक्ष्मी.
 • अरे चे उत्तर कारे, अहो चे उत्तर काहो.
 • अपकिर्ती झाली जनी, तो अर्धा मेला मनी.
 • अगंगं म्हशी, मला कुठं नेशी.
 • अडला नारायण, धरी गाढवाचे पाय.
 • अति तेथे माती.
 • अति राग, भीक माग.
 • असतील शिते, तर जमतील भुते.
 • असंगाशी संग, प्राणाशी गाठ.
 • अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा.
 • असून अडचण, नसून खोळंबा.
 • असेल तेव्हा सोहळे, नसेल तेव्हा ओसरीत लोळे.
 • आधी पोटोबा, मग विठोबा.
 • आईचा हात, गोड लागे शिळा भात.
 • आगीतून निघाला, फुफाट्यात पडला.
 • आजा मेला, नातु झाला.
 • आधी गुंतु नये आणि गुंतल्यावर कुंथु नये.
 • आळशाला आजाराचे निमंत्रण.
 • आधी देव, मग जेव.
 • आपण हसतो लोकाला, शेंबुड आपल्या नाकाला.
 • आपला तो बाळ्या, दुसर्‍याचे ते कारटे.
 • आपला हात जगन्नाथ.
 • आपलेच ओठ अन्‌ आपलेच दात.
 • आपले ठेवायचे झाकून, दुसर्‍याचे बघायचे वाकून
 • आपले ते गोजीरवाणे, दुसर्‍याचे ते लाजीरवाणे.
 • आयत्या बिळात नागोबा.
 • आमंत्रण दिले सगळ्या गावा, वादळ सुटले घरी जेवा.
 • आयत्या पिठावर रेघोट्या.
 • आल्यावर विपत्ती, कवे मैत्री आहे किती.
 • आवड असली की सवड मिळते.
 • आवडीने केला नवरा, त्याच्या पायात भवरा.
 • आई जेवू घालीना, बाप भीक मागु देईना.
 • आला चेव अन्‌ केला देव.
 • इकडे आड तिकडे विहीर.
 • ईश्वराची करणी, नारळात पाणी.
 • उंदराचा जीव जातो अन्‌ मांजराचा खेळ होतो.
 • उचलली जीभ की लावली टाळ्याला.
 • उघड्यापाशी नागडे गेले, सारी रात हिवाने मेले.
 • उडाला तर कावळा, बुडाला तर बेडूक.
 • उतावळा नवरा, गुडघ्याला बाशिंग.
 • उथळ पाण्याला, खळखळाट फार.
 • उद्योगाच्या घरी, रिद्धीसिद्धी पाणी भरी.
 • उस गोड झाला, म्हणून मुळा सकट खाऊ नये.
 • एक गाव, बारा भानगडी.
 • एकटा जीव सदाशिव.
 • एक घाव दोन तुकडे, काम करावे रोकडे.
 • एक ना धड, भारा भर चिंध्या.
 • एकपट विद्या, दसपट गर्व.
 • एका हाताने टाळी, कधी न वाजे कोण्याकाळी.
 • एकाची होळी तर दुसर्‍याची दिवाळी.
 • एकाने करायचे, सार्‍यांनी भरायचे.
 • एवढीशी थट्टा, भल्या भल्यांना लावी बट्टा.
 • ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे.
 • ऐकुन घेत नाही, त्याला सांगु नये काही.
 • कठीण समय येता, कोण कामास येतो.
 • कर नाही त्याला डर कशाला.
 • करावे तसे भरावे.
 • करून करून भागला, अन्‌ देव पुजेला लागला.
 • कला कौशल्य ज्याचे हाती, त्याची होई जगी ख्याती.
 • कशात काय आणि फाटक्यात पाय.
 • कामापुरता मामा, ताकापुरती आजी.
 • काखेत कळसा, गावाला वळसा.
 • कावळ्याच्या शापाने गायी मरत नाहीत.
 • काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती.
 • कुठेही गेलं तरी पळसाला पाने तिनच.
 • कुत्र्याचे जीणे, फजितीला काय उणे.
 • कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ.
 • केर डोळ्यात नि फुंकर कानात.
 • कोकणात नारळ फुकट.
 • कोणाच्या संगतीने काशी नि कोणाच्या संगतीने फाशी.
 • कोणी निंदा कोणी वंदा, आमचा स्वहिताचा धंदा.
 • कोणाच्या म्हशी, कोणाला उठाबशी.
 • कोंबडे झाकले म्हणून, तांबडे फुटायचे रहात नाही.
 • खर्‍याचे खोटे, लबाडाचे तोंड मोठे.
 • खटपट करी, तोच पोट भरी.
 • खर्‍याचा दास नि खोट्याचा वस्ताद.
 • खान तशी माती, गहू तशी रोटी.
 • खाणे थोडे, मचमच फार.
 • खाऊन पिऊन सुखी, हरीनाम मुखी.
 • खाईन तर तुपाशी, नाहीतर उपाशी.
 • खायला फार नि भुईला भार.
 • खाली मुंडी, पाताळ धुंडी.
 • गरज सरो, वैद्य मरो.
 • गरीबांचा वाली परमेश्वर.
 • गर्जेल तो पडेल काय, बोलेल तो करेल काय.
 • गाढवापुढे वाचली गीता, कालचा गोंधळ बरा होता.
 • गाव करी ते राव न करी.
 • गाढवास गुळाची चव काय?
 • गाड्या बरोबर नळ्याची जत्रा.
 • गोगलगाय अन्‌ पोटात पाय.
 • घटकेची फुरसत नाही, दमडीची मिळकत नाही.
 • घरा सारखा गुण, सासु तशी सुन.
 • घर जळाल्यावर बोंब अन्‌ नाटक संपल्यावर सोंग.
 • घर धन्याचे हाल अन्‌ फुकट्याचे वर गाल.
 • घरात नाही दाणा, म्हणे मला बाजीराव म्हणा.
 • घरात नाही लोटा, अन्‌ दिमाख मोठा.
 • घरोब्याला घर खा, पण हिशोबाला चोख रहा.
 • घर पहावे बांधुन अन्‌ लग्न पहावे करून.
 • घोडी मेली ओझ्याने व शिंगरु मेले हेलपाट्याने.
 • चढणीस घोडा, उतरणीस रेडा.
 • चव ना ढव, दडपून ठेव.
 • चावल्याशिवाय गिळत नाही, अनुभवल्याशिवाय कळत नाही.
 • चोरात चोर अन्‌ वर शिरजोर.
 • चोराच्या उलट्या बोंबा.
 • चोराच्या मनात चांदणं.
 • चोराला सोडून संन्याशाला फाशी.
 • चोरीचा मामला हळूहळू बोंबला.
 • छडी लागे छम छम, विद्या येई घम घम.
 • जगन्नाथाचा भात, सर्वजण पसरे हात.
 • जसे दान, तसे पुण्य.
 • जात कळते पण मत कळत नाही.
 • जातीची खावी लाथ पण परजातीचा खाऊ नये भात.
 • ज्याचे जळे, त्याला कळे.
 • ज्याची करावी कीव, तोच घेतो जीव.
 • ज्याला नाही अक्कल, त्याची घरोघर नक्कल.
 • जित्याची खोड मेल्या वाचुन जात नाही.
 • जीव जावो पण जिलेबी खावो.
 • जुने ते सोने.
 • जुन्याला लाथा अन्‌ नव्याच्या चरणी माथा.
 • जो बायकोशी भला, तो खाई दही काला.
 • जो बोलण्यात बोलका, तो कृतीत हलका.
 • झाकली मुठ सव्वा लाखाची, उघडली म्हणजे फुकाची.
 • झोपेला धोंडा अन्‌ भुकेला कोंडा.
 • ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला, वाण नाही पण गुण लागला.
 • ढेकणाच्या संगे, हिराही भंगे.
 • तप केल्यास बळ, वृक्ष लावल्यास फळ.
 • तहान लागल्यावर विहीर खोदणे.
 • तळहाताने सुर्य झाकत नाही.
 • ताकापुरती आज.
 • ताकापुरते रामायण.
 • ताकाला जाऊन गाडगे लपविणे.
 • तुझे माझे पटेना, तुझ्या वावुन करमेना.
 • तुझे राहुदे तिकडे, माझे घे इकडे.
 • तुला ना मला, घाल कुत्र्याला.
 • तेल गेले तूप गेले, हाती धुपाटणे आले.
 • तोंड चोपडा, मनात वाकडा.
 • तोंड दाबून, बुक्यांचा मार.
 • तोंडावर गोड, मनात वाकडा.
 • तोंडावर हांजी हांजी आणि मागे दगलबाजी.
 • दात कोरल्याने पोट भरत नाही.
 • दाम करी काम, बिवी करी सलाम.
 • दिवसभर चरते, मंगळवार धरते.
 • दिव्याखाली अंधार.
 • दिवाळी दसरा, हात पाय पसरा.
 • दिसते तसे नसते, म्हणून जग फसते.
 • दिसतो मोठा, अकलेचा तोटा.
 • दिसायला भोळा, मुदलावर डोळा.
 • दुष्काळात तेरावा महिना.
 • दुःख सांगावे मना, सुख सांगावे जना.
 • दुर्गुण आणि विपत्ती, आळसापासून उत्पत्ती.
 • दुधाची तहान ताकाने भागविणे.
 • दुधात कालविते मीठ, हा स्वभाव नाही नीट.
 • दुरून डोंगर साजरे.
 • दुरून बगळा दिसतो साधा, आत कपटाची बाधा.
 • देखल्या देवा दंडवत.
 • देव नाही देव्हारी, धुपाटणे उड्या मारी.
 • देह देवळात, चित्त खेटरात.
 • दे रे हरी, पलंगावरी.
 • देव तारी त्याला कोण मारी.
 • देश तसा वेश.
 • दैव देते कर्म नेते.
 • दोघांचे भांडण तिसर्‍याचा लाभ.
 • धरले तर चावते, सोडले तर पळते.
 • न खात्या देवाला, नैवेद्य फार.
 • नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न.
 • नकटे व्हावे पण धाकटे होऊ नये.
 • नखभर सुख, हातभर दुःख.
 • नदीचे मुळ आणि ऋषीचे कुळ कधी पाहू नये.
 • नमस्कार फुकाचा, आशिर्वाद लाखाचा.
 • नशीब लागले द्यायला, पदर नाही घ्यायला.
 • न कर्त्याचा वार शनिवार.
 • नळी फुंकले सोनारे, इकडून तिकडून गेले वारे.
 • न बोलता दुःख फार, बोलण्याने हलका भार.
 • नाक दाबले की तोंड उघडते.
 • नाकापेक्षा मोती जड, सासुपेक्षा सून अवजड.
 • नाकाच्या शेंड्याला जीभ पुरविणे.
 • नाकापर्यंत पदर अन्‌ वेशीपर्यंत नजर.
 • नाचता येईना, अंगण वाकडे.
 • नाव मोठे लक्षण खोटे.
 • नाव सगुणी पण करणी अवगुणी.
 • निंदकाचे घर, असावे शेजारी.
 • पाण्याची धाव समुद्राकडे, बायकांची धाव सोन्याकडे.
 • पाण्यात पडल्याशिवाय पोहता येत नाही.
 • पाण्यात राहून माशाशी वैर करू नये.
 • पी हळद आणि हो गोरी.
 • पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा.
 • प्रकृती तितक्या विकृती.
 • फाटके नेसावे पण स्वतंत्र असावे.
 • फुकटचे खाय, त्याला स्वस्त महाग काय?
 • बळी तो कान पिळी.
 • बढाईला पुढे अन्‌ लढाईला मागे.
 • बाप दाखव, नाही तर श्राद्ध कर.
 • बायकोचा भाऊ, लोण्याहून मऊ.
 • बुडत्याचे पाय डोहाकडे.
 • बुडत्याला काडीचा आधार.
 • बोलण्यात जोर अन्‌ कामात अंगचोर.
 • भटाला दिली ओसरी, भट हात पाय पसरी.
 • भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस.
 • भुकेले कोल्हे, काकडीला राजी.
 • मरावे परी कीर्ती रूपे उरावे.
 • मन नाही स्थिरी, बहु तीर्थ करी.
 • मान सांगावा जना, अपमान सांगावा मना.
 • मामाच्या घरी भाचा कारभारी.
 • माय तसं लेकरू, गाय तसं वासरू.
 • मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात.
 • मुर्ख भांडती, वकील घरे बांधती.
 • मेंढी जाते जीवानिशी, खाणारा मागतो वातड होती.
 • मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही.
 • यथा राजा तथा प्रजा.
 • रात्र थोडी, सोंग फार.
 • राजा बोले, दाढी हाले.
 • लबाड्याचे निमंत्रण, जेवल्यावर खरे.
 • लहान तोंडी, मोठा घास.
 • लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन.
 • लाज ना अब्रु, कशाला घाबरू.
 • लेकीला तूप साखर, सुनेला मीठ साखर.
 • लेकी बोले, सुने लागे.
 • लोकासांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडा पाषाण.
 • लंगडी गाय, वासरात शहाणी.
 • वड्याचे तेल वांग्यावर काढणे.
 • वराती मागून घोडे.
 • विंचवाचे बिर्‍हाड पाठीवर.
 • वेड घेऊन पेडगावास जाणे.
 • वेष असावा बावळा, परी अंगी असाव्या नाना कळा.
 • वेळ ना वखत्‌ अन्‌ गाढव चालले भुकत.
 • वेळीच जो जागे तो भीक ना मागे.
 • व्यक्ती तितक्या प्रकृती, आणि देश तितक्या संस्कृती.
 • शहाण्याला एक बात, मुर्खाला सारी रात.
 • शितावरून भाताची परिक्षा.
 • सगळा गाव मामाचा, एक नाही कामाचा.
 • सर्व आहे घरी, पण नियत नाही बरी.
 • सोळा हात लुगडी आणि अर्धी तंगडी उघडी.
 • स्नान करून पुण्य घडे, तर पाण्यात बेडूक काय थोडे.
 • हसतील त्याचे दात दिसतील.
 • हपापाचा माल गपापा.
 • हाताचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागू नये.

मराठीमाती डॉट कॉम संपादक मंडळ
२००२ । मराठीमाती डॉट कॉम । पुणे
संपादक मंडळाद्वारे विविध विभागांतील साहित्याचे संपादन, पुनर्लेखन आणि संदर्भासहित नवीन लेखन केले जाते.

अभिप्राय

नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,8,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1381,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1115,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,9,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,15,आदर्श कामिरे,3,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,26,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,281,इलाही जमादार,1,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्पना देसाई,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,9,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गझलसंग्रह,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,64,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री कांबळे-शिंदे,3,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,70,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,12,निवडक,8,निसर्ग कविता,37,निसर्ग चाटे,2,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,4,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,2,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,10,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,9,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,23,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाग्यवेध,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भावनांची वादळे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,6,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1156,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,29,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,48,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,287,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,145,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,11,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मिलिंद खांडवे,1,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वादळे झेलतांना,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,11,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,21,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,4,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हितेशकुमार ठाकूर,1,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: मराठी म्हणी
मराठी म्हणी
मराठी म्हणी - [Marathi Mhani] मराठी भाषेतील आगळ्या-वेगळ्या आणि सर्वोत्तम मराठी म्हणींचा संग्रह.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCa8ptmNNNhB6aMg2nGvLm2EmOiqap9M53J7vekhZsHjtgNvmheug0sBkuW_kw_m7JAa8xB5EEVbQcwAt9ppkS3Nh99y71IX3zPtoaHx9LJgR5g3nHBLIN55IRE7-eU95Ua3l5qFcsF77h/s1600-rw/marathi-mhani.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCa8ptmNNNhB6aMg2nGvLm2EmOiqap9M53J7vekhZsHjtgNvmheug0sBkuW_kw_m7JAa8xB5EEVbQcwAt9ppkS3Nh99y71IX3zPtoaHx9LJgR5g3nHBLIN55IRE7-eU95Ua3l5qFcsF77h/s72-c-rw/marathi-mhani.webp
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2002/09/marathi-mhani.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2002/09/marathi-mhani.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची