विद्या कुडवे

विद्या कुडवे | Vidya Kudave

विद्या कुडवे - [Vidya Kudave].

अशी ती एक - मराठी कविता | Ashi Tee Ek - Marathi Kavita

अशी ती एक

मराठी कविता

कोणालाही आपलसं करणारी, सर्वांना हवीहवीशी वाटणारी
पण कधी तीने कोणाशी आपल्या भावना व्यक्तच केल्या नाही

अधिक वाचा

बायको - मराठी कविता | Bayko - Marathi Kavita

बायको

मराठी कविता

बायको... बायको... बायको... म्हणजे कोण असते?
एक मुलगी स्वतःचे सर्व काही सोडून अगदी आडनावापासून

अधिक वाचा