पोस्ट्स

मधुघट (मराठी कविता)

मधुघट (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. मधुघट - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी भा. रा. तांबे (भास्कर रामचंद्र तांबे) यांची लोकप…

लाभले आम्हास भाग्य (मराठी कविता)

लाभले आम्हास भाग्य (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. लाभले आम्हास भाग्य - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी सुरेश भट यांची लोकप्रि…

किती तरी दिवसात (मराठी कविता)

किती तरी दिवसात (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. किती तरी दिवसात - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बा. सी. मर्ढेकर यांची लोकप्र…

मन वढाय वढाय (मराठी कविता)

मन वढाय वढाय (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. मन वढाय वढाय - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री बहीणाबाई चौधरी यांची लोकप्रिय…

या हो सुर्यनारायणा (मराठी कविता)

या हो सुर्यनारायणा (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. या हो सुर्यनारायणा - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री इंदिरा संत यांची …

गवतफुला रे (मराठी कविता)

गवतफुला रे (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. गवतफुला रे - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री इंदिरा संत यांची लोकप्रिय कविता ग…

गणपत वाणी (मराठी कविता)

गणपत वाणी (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. गणपत वाणी - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री बा. सी. मर्ढेकर (बाळ सीताराम मर्ढेक…

फुलपाखरू (मराठी कविता)

फुलपाखरू (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. फुलपाखरू - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी ग. ह. पाटील (गणेश हरि पाटील) यांची लोकप्रि…

गाई पाण्यावर (मराठी कविता)

गाई पाण्यावर (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. गाई पाण्यावर - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री कवी बी (नारायण मुरलीधर गुप्ते…

मन मला म्हणाले (मराठी कविता)

मन मला म्हणाले (मराठी कविता), चित्र: हर्षद खंदारे . मन मला म्हणाले - (मराठी कविता) मारवाडी मातृभाषा असलेल्या इगतपूरी, घोटी बुद्रुक येथील …

एका तळ्यात होती (मराठी कविता)

एका तळ्यात होती (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. एका तळ्यात होती - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी ग. दि. माडगूळकर (गजानन दिगंब…

देणार्‍याने देत जावे (मराठी कविता)

देणार्‍याने देत जावे (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. देणार्‍याने देत जावे - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी विंदा करंदीकर (गोव…

आनंदी आनंद गडे (मराठी कविता)

आनंदी आनंद गडे (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. आनंदी आनंद गडे - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरवाडकर) …

आजीचे घड्याळ (मराठी कविता)

आजीचे घड्याळ (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. आजीचे घड्याळ - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी केशवकुमार (प्रल्हाद केशव अत्रे / प…

खोपा (मराठी कविता)

खोपा (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. खोपा - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री बहीणाबाई चौधरी यांची लोकप्रिय कविता खोपा. …

औदुंबर (मराठी कविता)

औदुंबर (मराठी कविता), छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. औदुंबर - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बालकवी / त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे यांची लो…

प्रचितराय महाराज यात्रा घोटी टिझर (लघुपट)

प्रचितराय महाराज यात्रा घोटी टिझर (लघुपट), छायाचित्र: हर्षद खंदारे . प्रचितराय महाराज यात्रा घोटी टिझर. प्रचितराय महाराज यात्रा घोटी ट…

सुगंध हि मातीचा मना भरला (मराठी कविता)

सुगंध हि मातीचा मना भरला (मराठी कविता), छायाचित्र: हर्षद खंदारे . सुगंध हि मातीचा मना भरला - (मराठी कविता) कवी धनराज बाविस्कर यांची पावा…