संतोष सेलुकर

मी एक शेतकरी - मराठी कविता

मी एक शेतकरी दिवसभर उन्हातान्हात राबणारा, माती हेच माझे दैवत मी एक शेतकरी दिवसभर उन्हातान्हात राबणारा माती हेच माझे दैवत कष्टाच्य…

कावळ्याचा संदेश - मराठी कविता

कावळेदादाला लागली तहान, फिरता फिरता हरपले भान कावळेदादाला लागली तहान फिरता फिरता हरपले भान शोधू लागला इकडे तिकडे पाणी आटून गेली गळ्य…

पाखरांची कलकल - मराठी कविता

पाखरांची कलकल, गेली दूर देशी, गांव पांगतोना, गहिवरल्या वेश पाखरांची कलकल गेली दूर देशी गांव पांगतोना गहिवरल्या वेशी नाही लहरत वार…

डोळ्यातले चांदणे - मराठी गझल

डोळ्यातले चांदणे अजूनही फिके फिकेच आहे डोळ्यातले चांदणे अजूनही फिके फिकेच आहे गल्का तेवढा पाखरांचा तरीही झाड मुके मुकेच आहे संपेल…

युगानुयुगे हेच होत आहे - मराठी कविता

युगानुयुगे पारावर, टाळ वाजतोच आहे, तरीही गावात कलहाचा, गाळ साचतोच आहे युगानुयुगे पारावर टाळ वाजतोच आहे तरीही गावात कलहाचा गाळ साचत…

तुझी पावलं - मराठी कविता

तू असतेस तेव्हा जाणवत नाही एवढ्या प्रकर्षाने तुझे अस्तित्व जाऊ लागतेस दूर जेंव्हा तू असतेस तेव्हा जाणवत नाही एवढ्या प्रकर्षाने तुझे अस…

तीन प्रतिक्रिया - मराठी कविता

एके दिवशी सकाळच्या उन्हात माखलेला एक जण भेटला ओळखीचा वाटला म्हणून एके दिवशी सकाळच्या उन्हात माखलेला एक जण भेटला ओळखीचा वाटला म्हणून …

कवितेचा चष्मा - मराठी कविता

तो मोठमोठ्याने सभागृहात हजारो पब्लीक समोर उभे राहून, मोठमोठ्याने कविता वाचायचा तो मोठमोठ्याने सभागृहात हजारो पब्लीक समोर उभे राहून …

पाश गळ्यातील तुझा - मराठी गझल

पाश गळ्यातील तुझा, सोडवू कसा मी?, श्वास मनातील तुझा, जोजवू कसा मी? पाश गळ्यातील तुझा सोडवू कसा मी? श्वास मनातील तुझा जोजवू कसा मी…

शिक्षक म्हणजे - मराठी कविता

शिक्षक म्हणजे विशाल वृक्षच असतो, ज्याच्या फांदी फांदीतून सळसळत असतात बेदरकारपणे, ज्ञानाची पानं शिक्षक म्हणजे विशाल वृक्षच अस…