MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

फुल

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १९ डिसेंबर २०१४

फुल - मराठी कविता | Phul - Marathi Kavita

आयुष्य जरी एक दिवसाचे
काम त्याचे लाख मोलाचे

सुख दुःखात असतो सोबती
फुलांची ही थोर महती

घेवू शिकवण आपण फुलांकडून
सुख दुःख वाटू सर्व मिळून

आयुष्यात असेल आपल्याही सुगंध
दृढ होतील ॠणाणुबंध

नुकतेच प्रकाशित नवीन लेखन

बाय - मराठी कथा | Bye - Marathi Katha

बाय

विभाग मराठी कथा

स्वभाव - मराठी कविता | Swabhav - Marathi Kavita

स्वभाव

विभाग मराठी कविता

आधार - मराठी कविता | Aadhar - Marathi Kavita

आधार

विभाग मराठी कविता

बायको - मराठी कविता | Baayko - Marathi Kavita

बायको

विभाग मराठी कविता

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store