मराठी सुविचार

द्वारे | प्रकाशक संपादक मंडळ | १ फेब्रुवारी २००८

मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts

सुविचार - मराठी सुविचारांचा संग्रह [Suvichar, Marathi Good Thoughts, Marathi Suvichar].

विचारधन - जगभरातील नामवंत विचारवंतांचे विचारधन.

मनाचे श्लोक - समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक.

सुविचार[Suvichar, Marathi Good Thoughts, Marathi Suvichar] ही माणसाच्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी शक्ती आहे. ज्या माणसांकडे विचारांचा भक्कम पाया नाही त्या माणसांच्या आयुष्याची इमारत उभीच राहू शकत नाही. आणि यदाकदाचित समजा, ती उभी राहिलीच तरी ती भक्कम असेलच असं आपण ठामपणे म्हणू शकत नाही.

आशेचे, निराशेचे असे अनेक प्रसंग येतात. पण विचारांचा भक्कम पाया असणारी माणसं कुठल्याही प्रसंगी ठामपणे उभी राहतात.

जीवनात, सुखाचे, दु:खाचे, यशाचे, अपयशाचे, आशेचे, निराशेचे असे अनेक प्रसंग येतात. पण विचारांचा भक्कम पाया असणारी माणसं कुठल्याही प्रसंगी ठामपणे उभी राहतात. आपल्या भौतिक गरजा मर्यादीत ठेवून ध्येयपूर्तीसाठी धडपडणं अयोग्य नाही. पण असं धडपडूनही अपेक्षित यश लाभलं नाही तर नियती देईल ते आनंदान स्विकारता यायला हवं. आयुष्यात कुटुंब, कामाचं ठिकाण, नातेवाईक, समाज अशा अनेक ठिकाणी संकटं येतात. संकटं टाळता येणं शक्य नाही, पण... पण, दु:ख टाळता येणं शक्य आहे. एखाद्या घटनेकडे पाहण्याची आपली दृष्टी बदलता येते आणि तीच ताकद विचारांमध्ये असते.कारण कोणत्याही कृतीच्या मुळाशी एक माणूस म्हणूश यशस्वी जीवन जगू पाहणाऱ्या प्रत्येकाने हे वाचायला हवं... नव्हे, अगदी १००% आचरणात आणायला हवं !

मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts
मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | Marathi Good Thoughts