NashikDiary.com

मराठी गोष्टी | कथा

Marathi Stories | Katha

  • लग्नातली देणी-घेणी
  • Isapniti Katha

मराठी गोष्टी,कथांचा मोठ्ठा खजीना

मराठी गोष्टी, कथा, Marathi Stories, Katha

इसापनीती कथाIsapniti Katha गरुड आणि घुबड

एक गरुड आणि एक घुबड, फार दिवस एकमेकांशी भांडत

चातुर्य कथाChaturya Katha लग्नातली देणी-घेणी

उन्मत्तसिंग नावाचा एक अत्यंत जुलमी राजा होता. त्याच्या