एक प्रार्थना करूण - मराठी कविता

एक प्रार्थना करूण, मराठी कविता - [Ek Prarthana Karun, Marathi Kavita] एक प्रार्थना करूण रुदन, तिच्यातले मी जपतो मी पण.

एक प्रार्थना करूण रुदन, तिच्यातले मी जपतो मी पण

एक प्रार्थना करूण रुदन
तिच्यातले मी जपतो मी पण
डोळ्यांवरती ऊन बिलोरे
डोळ्यांखाली ओले शिंपण

एक तमाचा प्राचीन धागा
गुंफत आहे नवीन तागा
श्वासांची जन्मांध वैखरी
अढळ आहे आपुल्या जागा

एक क्षणाच्या बुटक्या वेळी
उंच आशेच्या बसक्या भाळी
एक बीजाच्या कर्मकपाळी
मोहाच्या नक्षीची जाळी

एक घागर आहे पालथी
पृथ्वीच्या ह्या कवचावरती
आम्ही कोरडे जन्मोजन्मीचे
राहतो नेहमी नभा खालती

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.