Loading ...
/* Dont copy */

मिरर मिरर अ टेल ऑफ टेरर भाग २ - मराठी भयकथा

मिरर-मिरर अ टेल ऑफ टेरर भाग २, मराठी भयकथा - [Mirror Mirror a Tale of Terror Part 2, Marathi Bhaykatha] त्या आरशात बंदिस्त असलेल्या एका वासनांध आत्म्याला ती अनावधानाने मुक्त करते आणि तो तिचे शोषण करू लागतो.

आरशात बंदिस्त असलेल्या एका वासनांध आत्म्याला प्रिया अनावधानाने मुक्त करते आणि...

पुर्वार्ध:
आपण पाहिले की, अशोक सरदेशमुख नावाचे एका अँटिक शॉपचे मालक आपल्या बेजवाबदार मुलाला सुधारण्याच्या प्रयत्नांत हार्ट अटॅकमुळे मरण पावतात. त्यांचा मुलगा आपल्या बहिणीसमवेत त्यांचा पिढीजात व्यवसाय सांभाळू लागतो. एका माणसाबरोबर अमोल एका आरशाचा व्यवहार करतो आणि तो आरसा आपल्या बहिणीला भेट देतो. त्या आरशात बंदिस्त असलेल्या एका वासनांध आत्म्याला ती अनावधानाने मुक्त करते आणि तो तिचे शोषण करू लागतो. पुढे चालु...

डॉ. कुलकर्णी या गेली कित्येक वर्ष त्यांच्या फॅमिली डॉक्टर होत्या. त्यांनी प्रियाला लहानाची मोठी होताना पहिले होते. त्यांच्या मनात प्रियाबद्दल खुप प्रेम होते. त्या तिला आपली मुलगीच मानत आणि सरदेशमुख परिवाराबद्दलही त्यांना खुप आपुलकी होती. सुशीलाबाईंचा फोन झाल्यावर त्या लगबगीने सरदेशमुखांच्या घरी पोहोचल्या. डॉक्टर येताच सुशिलाबाई त्यांना सोबत घेऊन प्रियाच्या रूमपाशी आल्या त्यांनी बराच वेळ प्रियाच्या रूमचे दार ठोठावले पण आतुन काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. तसे सुशिलाबाई घाबऱ्या घुबऱ्या झाल्या. अमोल आणि काही घरगड्यानी मिळुन दारावर धडाका मारायला सुरवात केली पण तो मजबूत दरवाजा जरासुद्धा हलला नाही. थकुन ते थांबले आणि जणू दरवाजा उघडाच असल्यासारखा हलकेच उघडला गेला. सुशीलाबाईनी आत डोकावून पहिले आणि पलंगावर मृतवत पडलेल्या अनावृत्त प्रियाला पाहून त्यांचे काळीज गलबलले.

[next] त्या पटकन आत गेल्या आणि त्यांनी दरवाजा लावून घेतला. ब्लॅंकेटने त्यांनी प्रियाचा अनावृत्त देह झाकला आणि दरवाजा उघडला व डॉक्टरांना आत येण्यास सांगितले. त्यांच्या पाठोपाठ आत शिरू पाहणाऱ्या अमोलला त्यांनी दारातच अडवले आणि बाहेरच थांबण्यास सांगितले व दरवाजा लावला. प्रियाची अवस्था पाहून कुलकर्णी मॅडमही हादरल्या. तिची प्राथमिक तपासणी केल्यावर तिच्यावर पाशवी बलात्कार झाला असावा अशी शंका त्यांनी सुशीलाबाईंकडे व्यक्त केली आणि सखोल तपासणीसाठी प्रियाला क्लिनिकवर घेऊन जावे लागेल असे त्यांनी सांगताच सुशीलाबाई कमालीच्या हादरल्या. आपल्या मुलीच्या बाबतीत असे काही घडू शकेल असे त्यांना स्वप्नातही वाटले नव्हते.

“हे कसे शक्य आहे डॉक्टर? ती कालपासून घरीच आहे. दुपारी डोकं दुखतंय सांगून दुकानातून घरी आली. नंतर पुर्णवेळ आपल्या रुममध्येच होती आणि संध्याकाळी जेवायला बोलावले तेव्हा तिची अवस्था बघवत नव्हती आणि आता तर..” असे म्हणून सुशिलाबाई धाय मोकलून रडू लागल्या. कुलकर्णी मॅडमनी त्यांना सावरले. आपल्या आईच्या रडण्याचा आवाज ऐकून दरवाज्या पलीकडे असलेला अमोल हवालदिल झाला होता. आताच नक्की सांगता येत नाही पण प्रियाची अवस्था पाहता हे सगळे गेल्या चौवीस ते छत्तीस तासात घडले असावे असा माझा अंदाज आहे. वस्तुस्थिती मी तुम्हाला सखोल तपासणी केल्यावरच सांगु शकेन. आपल्याला प्रियाला लवकरात लवकर माझ्या क्लिनिकला घेऊन जावे लागेल. प्रियाला कपडे घालुन झाल्यावर त्यांनी दरवाजा उघडला आणि अमोलला आत बोलावले. “काय झालंय प्रियाला, डॉक्टर? आणि आई का रडतेय?” अमोलने काळजीने विचारले. “ते नंतर सांगते आधी प्रियाला घेऊन माझ्या क्लिनिकला चल,” असे म्हणत डॉक्टर कुलकर्णी अमोल सोबत प्रियाच्या पलंगापाशी पोहोचल्या.

अमोल प्रियाला उचलण्यासाठी हात लावणार इतक्यात एका जोराचा ठोसा अमोलच्या पोटात बसला आणि तो हवेत उडून दरवाज्यावर आदळला. त्या अनपेक्षित प्रकाराने सर्वच जण चक्रावले. पाठोपाठच चिडलेल्या कनिष्कच्या आवाज त्यांच्या कानात शिरला. “प्रिया माझी आहे आणि तिला इतर कोणीही हात लावला तर जीवानिशी जाईल. होय, मीच उपभोग घेतला आहे तिचा! तुम्हीच काय, माझे कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही.” यावर वेदनेने कळवळलेला अमोल म्हणाला, “कोण आहेस तु? दिसत का नाहीस?” “मी आहे राजा कनिष्क. मी तुमच्या मर्त्य जगातील नाही. मी कोणाला दिसावे हे माझ्या इच्छेवर अवलंबुन आहे. तुम्ही प्रियाचा नाद सोडा. ती आता तुमची राहिली नाही. येत्या अमावास्येला मी तिला माझ्यासोबत घेऊन जाणार आहे.” कनिष्कचा आवाज रूममध्ये घुमत होता.

डॉक्टर कुलकर्णी प्रियाला तपासल्यावर तिच्यावर अत्याचार झाल्याची शक्यता वर्तवतात. आणि सखोल तपासणीसाठी प्रियाला क्लिनिकवर घेऊन चलण्यास अमोलला सांगतात. अमोल प्रियाला हात लावताच कनिष्कच्या आत्मा त्याला मारहाण करतो आणि प्रियाला अमावास्येला सोबत घेऊन जाणार असल्याचे सांगतो. डॉक्टर कुलकर्णी प्रियाला वाचवण्यासाठी काय करतात ते पुढे वाचुया...

[next] “कोण आहेस तु? का छळतोयस माझ्या लेकीला? तु इथून निघुन जा. माझ्या लेकीच्या केसाला पण मी धक्का लागु देणार नाही.” सुशिलाबाई कडाडल्या. त्यामुळे भडकलेल्या कनिष्कने आपले हिडीस रूप त्यासर्वांसमोर प्रकट केले. त्याला पाहताच सर्वांची बोबडीच वळली. सोबत आलेल्या नोकरांनी तर केव्हाच सुबाल्या केला होता (पळुन गेले होते). आजच्या आधुनिक जगात हे आत्मा, भुत वगैरे अस्तित्वात असते यावर त्यांच्यापैकी कोणाचाच विश्वास नव्हता पण कनिष्कला पाहताच सर्वांची मतीच गुंग झाली होती. कनिष्कच्या ज्या देखण्या रूपावर प्रिया भाळली होती तोच चेहरा आता इतका बिभत्स आणि भयानक दिसत होता की अचेतन पडलेली प्रिया तिथुन दूर जाण्यासाठी शरीरातील उरली सुरली ताकद गोळा करून दरवाज्याच्या दिशेने सरकु लागली. इतक्यात काही समजण्याआधीच हवेचा एका जोरदार लोट इतर सर्वांना दरवाज्याबाहेर लोटू लागला. त्याचा जोर एवढा प्रचंड होता की त्यांच्या पैकी कोणाचाच टिकाव लागला नाही आणि ते दरवाज्याबाहेर ढकलले गेले.

सावरून ते परत रूममध्ये जाण्याआधीच बाहेर पळण्याच्या प्रयत्नात असलेली प्रिया आत खेचली गेली. “आई, दादा मला वाचव!” हे प्रियाचे शब्द सरदेशमुखांच्या त्या प्रशस्त बंगल्यात घुमले आणि त्या पाठोपाठ दरवाजा बंद झाला. जणु काही प्रियाच्या रुमने तिला गिळंकृत केले होते. प्रिया, प्रिया! असे हाका मारत अमोल आणि सुशिलाबाई दरवाजा ठोठावू लागले पण नंतर काही प्रियाचा आवाज ऐकु आला नाही. प्रियाच्या रूममध्ये भयाण शांतता पसरली. झाल्या प्रकाराने सर्वचजण प्रचंड हादरले होते. प्रियाच्या काळजीने सुशीला बाईंच्या चेहऱ्यावरचा रंगच उडाला होता. मुलीच्या काळजीने ती माउली टाहो फोडत होती. “अमोल माझ्या प्रियाला वाचव रे! तिला परत आण. तो सैतान माझ्या प्रियाचे हाल हाल करेल रे! माझी पोरगी, काय रे हे तिच्या नशिबी आले?” सुशीला बाईंचा आक्रोश पाहावत नव्हता. कुलकर्णी मॅडम डॉक्टर असुनही सुन्न झाल्या होत्या. काय बोलावे, काय करावे तेच त्यांनाही सुचेना. प्रियाला वाचवण्यासाठी लवकरात लवकर हालचाली करणे आवश्यक आहे हे त्यांनी ताडले. थोड्या वेळाने भानावर आलेल्या कुलकर्णी मॅडमनी सुशीलाबाईंना धीर दिला आणि त्यांच्या ओळखीच्या एका पॅरानॉर्मल एक्स्पर्टना फोन लावला.

[next] डॉक्टर कुलकर्णीनी पॅरानॉर्मल एक्स्पर्ट श्रीनिवास राजाध्यक्ष यांना घडलेल्या प्रकाराची फोनवर थोडक्यात माहिती दिली आणि सरदेशमुखांचा पत्ता दिला व त्या आपल्या क्लिनिकला निघुन गेल्या. दुपारी ठीक तीन वाजता त्या सरदेशमुखांच्या बंगल्यावर परतल्या त्यांच्या पाठोपाठ रुबाबदार व्यक्तिमत्व लाभलेला एक देखणा तरुण आपल्या पॅरानॉर्मल टीम सोबत आवश्यक ते साहित्य जसे इ.एम.एफ. रीडर, इ.व्ही.पी रेकॉर्डर, डिजिटल थर्मामीटर, हॅण्डहेल्ड अँड स्टॅटिक डिजिटल व्हिडीओ कॅमेरा, थर्मोग्राफिक इन्फ्रारेड मोशन सेन्सर्स, नाईट व्हिजन व्हिडीओ कॅमेरा, डिजिटल ऑडिओ रेकॉर्डर आणि लॅपटॉप्स घेऊन तिथे आला. श्रीनिवासने घोस्ट हंटिंग मधील पहिली स्टेप सुरु केली ती म्हणजे माहिती गोळा करणे. डॉक्टर कुलकर्णी आणि सुशीलाबाईंशी झालेल्या चर्चेतुन त्याला कळले की तो आत्मा कनिष्क नावाच्या कोणा राजाचा होता, जो प्रियाचा लैंगिक छळ करत होता. याचा अर्थ तो प्रकार पॅरानॉर्मल सिडक्शन अँड अब्युझचा होता. तो आत्मा चांगलाच शक्तिशाली होता. तसेच येत्या अमावास्येला तो प्रियाला आपल्या सोबत घेऊन जाण्याच्या तयारीत होता म्हणजेच प्रियाच्या आयुष्याला धोका होता. हाती असलेला वेळ फार कमी होता, अवघा एक दिवस, कारण दुसऱ्या दिवशी रात्री अमावस्या सुरु होणार होती. श्रीनिवास राजाध्यक्षच्या चेहऱ्यावर काळजी पसरली.

कारण पॅरानॉर्मल सिडक्शन अँड अब्युझ या प्रकारात व्हिक्टीम वाचण्याची शक्यता फार कमी असते. वासनेने पिसाळलेला अतृप्त आत्मा आपल्या झाडाचा (व्हिक्टिमचा) जीव घेऊनच थांबतो, त्यानंतर नवा बळी आणि पुढेही हे अघोरी सत्र सुरूच राहाते. त्या शक्तीशी निपटण्यासाठी केवळ मॉडर्न टेक्निकच नव्हे तर आध्यात्मिक मदतही लागेल हे श्रीनिवास राजाध्यक्ष जाणुन होता. त्याच्याकडील गॅजेट्सनी तो आत्म्याचे अस्तित्व पाहू शकत होता, पण त्याला वश करण्यासाठी त्याची साधना, मंत्र तंत्र याचीच जास्त गरज पडणार होती. त्याच्या पिढ्यानपिढ्या हेच काम साधनेच्या जोरावर करीत असल्यामुळे त्याच्या गाठीशी पुर्वजांचे अनुभव, लहानपणापासून केलेली साधना आणि मॉडर्न टेकनॉलजी अशी तिहेरी ताकद होती. कोणतीही कृती करण्याआधी त्याला राजा कनिष्कची माहिती मिळवणे गरजेचे होते. ज्याच्याशी पंगा घ्यायचा त्याची सगळी माहिती हाती असल्याशिवाय कोणतीही गोष्ट केल्यास ती आपल्या अंगलट येऊ शकते हे तो अनुभवाने जाणत होता. का कुणास ठाऊक त्याला राहुन राहुन राजा कनिष्क हे नांव आपण कुठे तरी वाचले किंवा ऐकले आहे असे वाटत होते.

प्रियाच्या आईच्या बोलण्याने भडकलेला कनिष्क स्वतःचे मुळ रूप दाखवतो, आणि सर्वाना प्रियाच्या रूमच्या बाहेर ढकलून देतो. डॉक्टर कुलकर्णी पॅरानॉर्मल एक्सपर्ट श्रीनिवास राजाध्यक्ष्यला फोन करतात. तो आपल्या सहकाऱ्यांसह आधुनिक उपकरणे सोबत घेऊन येतो आणि सर्व परिस्थिती समजावून घेऊ लागतो. श्रीनिवास राजाध्यक्षचा कनिष्कशी सामना होतो तेव्हा काय घडते ते आता वाचुया...

[next] श्रीनिवास राजाध्यक्ष, डॉक्टर कुलकर्णी आणि सुशीलाबाईंशी चर्चा करत असताना, अचानक प्रियाच्या रूमचा दरवाजा उघडला. ते पाहताच सुशिलाबाई गडबडीने जिना चढून जाऊ लागल्या, श्रीनिवासने त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला पण तोपर्यंत त्या प्रियाच्या रूममध्ये शिरल्या होत्या. आणि इथेच घात झाला. त्या आत शिरताच दरवाजा बंद झाला आणि कनिष्कचा आत्मा सुशीलाबाईंच्या शरीरात शिरला. डॉक्टर कुलकर्णी, श्रीनिवास राजाध्यक्ष आणि त्यांची टीम प्रियाच्या दरवाज्याजवळ पोहोचली. श्रीनिवासने हळूच दरवाजा ढकलला. करकर आवाज करत तो दरवाजा उघडला. सर्वांनी आतमध्ये नजर टाकली. प्रिया तिच्या पलंगावर बेशुद्धावस्थेत पडली होती आणि सुशिलाबाई केस मोकळे सोडलेल्या अवस्थेत तिच्या डोक्याजवळ बसल्या होत्या. त्या तिच्याकडे एकटक पाहत तिला कुरवाळत होत्या. “मिसेस सरदेशमुख! आर यु ओके?” असे म्हणत डॉक्टर कुलकर्णी सुशीलाबाईंकडे जाऊ लागल्या पण श्रीनिवास राजाध्यक्षने त्यांना अडवले. त्याबरोबर सुशीलाबाईंनी मान वळवुन त्यांच्याकडे पहिले आणि डॉक्टर कुलकर्णींच्या मनात धस्स झाले.

सुशीलाबाईंच्या चेहऱ्यात अमुलाग्र बदल झाला होता. त्यांच्या डोळ्यातील काळा भाग नाहीसा झाला होता आणि त्यांचे डोळे पुर्णपणे पांढरेफटक पडले होते. मान वाकडी करत त्या डॉक्टर कुलकर्णी बाईंकडे पाहत दात विचकत विचित्र हसल्या. त्यांचा तो अवतार पाहताच डॉक्टर कुलकर्णी प्रतिक्षिप्त क्रियेने चार पावले मागे सरकल्या. सुशीलाबाई पुढे सरकणाऱ्या श्रीनिवासला पाहुन पुरूषी आवाजात भेसूर किंचाळल्या, “श्रीनिवास राजाध्यक्ष, बरे झाले तु इथे आलास? तुझ्या पुर्वजांमुळे मी या आरशात शेकडो वर्षे बंदिस्त होतो पण आता मी बाहेर आलोय. तुझ्या पुर्वजांकडून मी बदला नाही घेऊ शकलो पण तुला मारून मी माझा बदला पुर्ण करेन.” आणि सुशिलाबाई श्रीनिवासचा गळा पकडण्यासाठी पुढे धावल्या. श्रीनिवासने आपल्याकडील इन्फ्रारेड लाईट त्यांच्या चेहऱ्यावर सोडला त्याबरोबर त्या किंचाळत पलंगाच्या मागे जाऊन लपल्या.

[next] इन्फ्रारेड लाईटमुळे कनिष्कला सुर्याच्या अल्ट्राव्हायोलेट किरणांनी भाजल्यासारख्या वेदना झाल्या होत्या त्यामुळे तो आणखीनच चिडला. श्रीनिवासने आपल्या गळ्यातील रुद्राक्षांची माळ सुशीलाबाईंच्या अंगावर फेकली. ती माळ त्यांच्या अंगावर पडताच कनिष्क किंचाळत त्यांच्या शरीरातून बाहेर पडला आणि श्रीनिवासला धक्का मारत निघुन गेला. त्याबरोबर नुकतीच कॉलेज पासआऊट झालेली आणि थ्रिलची आवड असलेली, श्रीनिवास राजाध्यक्षची २१ वर्षाची एक असिस्टंट 'दिव्या', सुशीलाबाईंकडे धावली. तिने सुशीलाबाईंना सावरले. थोड्याच वेळात सुशिलाबाई भानावर आल्या पण त्यांचे सर्व शरीर जड झाले होते, आणि डोके कमालीचे दुखत होते. डॉक्टर कुलकर्णीनी त्यांची नाडी तपासली आणि त्यांना डोकेदुखी वरची एक गोळी दिली आणि पाणी पाजले. थोड्याच वेळात सुशीलाबाईंना हुशारी वाटू लागली.

लगेच डॉक्टर कुलकर्णीनी प्रियाला तपासले. तिची नाडी खुप मंद झाली होती, तिला तातडीने ट्रीटमेंटची गरज होती त्यामुळे त्यांनी प्रियाला आपल्या क्लिनिकमध्ये हलवण्यास सांगितले. श्रीनिवास राजाध्यक्षांनी आपले दोन असिस्टंट विकास आणि सुरेश त्यांच्या सोबत पाठवले. सुशिलाबाई देखील हट्टाने त्यांच्यासोबत गेल्या. ते सगळे गेल्यावर श्रीनिवासचे इतर सहकारी कामाला लागले, त्यांनी आपली हायटेक उपकरणे रूममध्ये सेट करायला सुरवात केली. हॅण्डहेल्ड अँड स्टॅटिक डिजिटल व्हिडीओ कॅमेरा प्रियाच्या पलंगासमोर लावला गेला. इ.एम.एफ रीडर दरवाज्याजवळ बसवला गेला. थर्मोग्राफिक इन्फ्रारेड मोशन सेन्सर्स सर्व रूममध्ये बसवले गेले. सोबत नाईट व्हिजन व्हिडीओ कॅमेरा पण सेट केला गेला. कोणत्याच उपकरणामध्ये कनिष्कच्या अस्तित्वाची रिडिंग्स मिळाली नाहीत पण इतर अनेक नवीन रिडिंग्स मात्र मिळत होती. याचे श्रीनिवासला आश्चर्य वाटले.

सुशीलाबाईंच्या अंगात शिरलेला कनिष्क श्रीनिवास वर हल्ला करतो पण तो अयशस्वी ठरतो. डॉक्टर कुलकर्णी प्रियाला आपल्या क्लिनिकमध्ये हलवण्यास सांगतात. श्रीनिवासचे सहकारी आपली उपकरणे प्रियाच्या रूममध्ये सेट करू लागतात. कनिष्कबद्दल श्रीनिवासकडून कळल्यावर त्याचे वडील काय प्रतिक्रिया देतात ते आता वाचुया...

[next] विचार करत करत श्रीनिवास त्या आरशापाशी आला आणि त्याला निरखून पाहू लागला. आरशामागे संस्कृत मध्ये लिहिलेले दोन श्लोक त्याला दिसले. त्या आरशाचे काही फोटो त्याने विविध अँगल मधुन काढून घेतले. त्याच्या डोक्यात विचारांचे काहूर माजले होते. कनिष्कने चक्क त्याचे नांव घेऊन हाक मारली होती. त्याने नकळत त्याला हिंट पण दिली होती की शेकडो वर्षांपुर्वी त्याच्या पुर्वजांनी कनिष्कला त्या आरश्यात बंदिस्त केले होते. म्हणजे कनिष्कचा बंदोबस्त केला जाऊ शकतो, पण कसा? बराच वेळ तो विचार करत होता आणि त्याला आठवले की लहान असताना जेव्हा तो आपल्या आजोबांकडून आपल्या पुर्वजांच्या साहसकथा ऐकत असे त्यावेळी एका कथेत त्याने ते नांव ऐकले होते.

आता आजोबा तर हयात नव्हते पण त्याच्या वडीलांकडून त्याला त्याबद्दल नक्कीच अधिक माहिती मिळाली असती. ती माहिती त्याला कनिष्कचा पुरता बंदोबस्त करण्यात उपयोगी पडली असती. तातडीने तो आपल्या घरी परतला. त्याचे वडील देवव्रत राजाध्यक्ष त्यावेळी आराम करत होते पण राजा कनिष्कचे नांव ऐकताच ते ताडकन उठून बसले. कनिष्क परत आलाय हे कळताच ते कमालीचे चिंताक्रांत झाले. आता काय हाहा:कार उडेल याच्या कल्पनेनेच त्यांना घाम फुटला. श्रीनिवास राजाध्यक्षने या आधी आपल्या वडीलांना कधीही इतके घाबरलेले पहिले नव्हते त्यामुळे हा प्रकार वाटतो तितका साधा नाही हे त्याच्या लक्षात आले. त्याचे वडील राजा कनिष्क आणि राजा यशवर्धन यांची त्यांच्या आधीच्या पिढीकडून पुढच्या पिढीला ज्ञात होत आलेली कथा सांगु लागले.

कनिष्क बद्दल विचार करत असताना श्रीनिवासला आठवते की त्याच्या आजोबांनी सांगितलेल्या कथेत कनिष्कचा उल्लेख झालेला असतो. तो आपल्या वडीलांच्या कानावर कनिष्क मुक्त झाल्याची बातमी घालतो आणि ते प्रचंड हादरतात. पिढी दर पिढी ऐकत आलेली कथा ते सांगू लागतात...

पुढील भागात वाचा राणी रुपमतीवर वाईट नजर ठेवल्याबद्दल राजा यशवर्धनाने कनिष्कला दिलेली भयंकर शिक्षा आणि कनिष्कने त्याचा घेतलेला बदला याची रोमहर्षक कहाणी.

क्रमश:

मिरर-मिरर अ टेल ऑफ टेररकेदार कुबडे | Kedar Kubade
सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
मराठी कथा, मराठी भयकथा, मराठी कविता या आणि अशा विविध विभागांत लेखन.

अभिप्राय

नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,8,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1381,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1115,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,9,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,15,आदर्श कामिरे,3,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,26,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,281,इलाही जमादार,1,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्पना देसाई,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,9,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गझलसंग्रह,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,64,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री कांबळे-शिंदे,3,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,70,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,12,निवडक,8,निसर्ग कविता,37,निसर्ग चाटे,2,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,4,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,2,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,10,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,9,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,23,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाग्यवेध,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भावनांची वादळे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,6,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1156,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,29,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,48,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,287,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,145,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,11,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मिलिंद खांडवे,1,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वादळे झेलतांना,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,11,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,21,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,4,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हितेशकुमार ठाकूर,1,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: मिरर मिरर अ टेल ऑफ टेरर भाग २ - मराठी भयकथा
मिरर मिरर अ टेल ऑफ टेरर भाग २ - मराठी भयकथा
मिरर-मिरर अ टेल ऑफ टेरर भाग २, मराठी भयकथा - [Mirror Mirror a Tale of Terror Part 2, Marathi Bhaykatha] त्या आरशात बंदिस्त असलेल्या एका वासनांध आत्म्याला ती अनावधानाने मुक्त करते आणि तो तिचे शोषण करू लागतो.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW-9406z1HM9pin6F3FWzxcNmUrqRknNONjBqyXNGtueTTXtw34l7WyeNJD23gDGDjetZ3MvvfQcQw3S65a5M04y4DS6cX2brr-TmShJruoghXAlPNblO6KThyphenhyphencUyzONZsCW1oo6kzX5dd/s1600/mirror-mirror-a-tale-of-terror-part-2-710x360.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW-9406z1HM9pin6F3FWzxcNmUrqRknNONjBqyXNGtueTTXtw34l7WyeNJD23gDGDjetZ3MvvfQcQw3S65a5M04y4DS6cX2brr-TmShJruoghXAlPNblO6KThyphenhyphencUyzONZsCW1oo6kzX5dd/s72-c/mirror-mirror-a-tale-of-terror-part-2-710x360.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2017/01/mirror-mirror-a-tale-of-terror-part-2-marathi-bhaykatha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2017/01/mirror-mirror-a-tale-of-terror-part-2-marathi-bhaykatha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची