लेझिम चाले जोरात - मराठी कविता

लेझिम चाले जोरात - [मराठी कविता] ज्येष्ठ कवी श्रीधर रानडे यांची सुप्रसिद्ध मराठी कविता लेझिम चाले जोरात.
लेझिम चाले जोरात - मराठी कविता
लेझिम चाले जोरात (मराठी कविता), छायाचित्र: हर्षद खंदारे.
लेझिम चाले जोरात - (मराठी कविता) ज्येष्ठ कवी श्रीधर रानडे यांची सुप्रसिद्ध मराठी कविता लेझिम चाले जोरात.

दिवस सुगीचे सुरु जाहले ओला चारा बैल माजले शेतकरी मन प्रसन्न जाहले छनझुन खळझण झिनखळ छिनझुन लेझिम चाले जोरात! चौघांनी वर पाय ऊचलले सिंहासनिं त्या ऊभे राहिले शाहिर दोघे ते डफ वाले ट्‍पढुम, ढुमढुम, डफ तो बोले लेझिम चाले जोरात! दिवटी फुरफुर करु लागली पटक्यांची वर टोंके डुलली रांग खेळण्या सज्ज जाहली छनखळ झुनझिन, ढुमढुम पटढुम्‌ लेझिम चाले जोरात! भरभर डफ तो बोले घुमनीं लेझिम चाले मंड्‍अल धरुनी बाजुस-मागें,पुढे वाकुनी झणछीन खळखळ, झिनखळ झिनखळ, लेझिम चाले जोरात! डफ तो बोले-लेझिम चाले वेळेचे त्या भान न ऊरले नाद भराने धुंध नाचले छनझुन खळझण झिनखळ छिनझुन लेझिम गुंगे नादात्‌! सिंहासन ते डुलु लागले शाहिर वरती नाचू लागले गरगर फिरले लेझिमवाले छनछन खळखळ, झणझण छनछन लेझिम गुंगे नादात्‌! दिनभर शेती श्रमुनी खपले रात्री साठी लेझीम चाले गवई न लगे, सतारवाले छनखळ झुणझिन, रात्र संपली नादात्‌ लेझिम चाले जोरात्‌! पहाट झाली – तारा थकल्या डफवाला तो चंद्र ऊतरला परी न थकला लेझिम मेळां छनखळ झुणझिन, लेझिम खाली चला जाऊया शेतात्‌! चला जाऊया शेतात्‌!

- श्रीधर रानडे (श्रीधर बाळकृष्ण रानडे)
संपादक मंडळ
२००२ । मराठीमाती डॉट कॉम । पुणे
संपादक मंडळाद्वारे विविध विभागांतील साहित्याचे संपादन, पुनर्लेखन आणि संदर्भासहित नवीन लेखन केले जाते.
अधिक माहिती पहासर्व लेखन पहा

1 टिप्पणी

  1. शाळेची आठवण करू दिली या कवितेने.
    थॅन्क्स मराठीमाती.
स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.