तुकाराम गाथा - अभंग ४

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ जून २००५

तुकाराम गाथा - अभंग ४ | Tukaram Gatha - Abhang 4

तुकाराम गाथा अभंग ४ - [Tukaram Gatha - Abhang 4] संत तुकाराम महाराज यांनी रचलेल्या अभंगांची गाथा शब्द आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा ।
रविशशिकळा लोपलिया ॥१॥

कस्तुरीमळवट चंदनाची उटी ।
रुळे माळ कंठीं वैजयंती ॥ध्रु॥

मुगुट कुंडले श्रीमुख शोभलें ।
सुखाचें ओतलें सकळ ही ॥२॥

कासे सोनसळा पांघरे पाटोळा ।
घननीळ सांवळा बाइयानो ॥३॥

सकळ ही तुम्ही व्हा गे एकीसवा ।
तुका म्हणे जीवा धीर नाहीं ॥४॥संत तुकाराम महाराज