तुकाराम गाथा - अभंग २४

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ८ जुलै २००५

तुकाराम गाथा - अभंग २४ | Tukaram Gatha - Abhang 24

तुकाराम गाथा अभंग २४ - [Tukaram Gatha - Abhang 24] संत तुकाराम महाराज यांनी रचलेल्या अभंगांची गाथा शब्द आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मरणाही आधीं राहिलों मरोनी ।
मग केलें मनीं होतें तैसें ॥१॥

आतां तुम्ही पाहा आमुचें नवल ।
नका वेचूं बोल वांयांविण ॥२॥

तुका म्हणे तुम्ही भयाभीत नारी ।
कैसे संग सरी तुम्हां आम्हां ॥३॥संत तुकाराम महाराज