तुकाराम गाथा - अभंग १८

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ जुलै २००५

तुकाराम गाथा - अभंग १८ | Tukaram Gatha - Abhang 18

तुकाराम गाथा अभंग १८ - [Tukaram Gatha - Abhang 18] संत तुकाराम महाराज यांनी रचलेल्या अभंगांची गाथा शब्द आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

हासों रुसों आतां वाढवूं आवडी ।
अंतरींची गोडी अवीट ते ॥१॥

सेवासुखें करूं विनोदवचन ।
आम्ही नारायण एकाएकीं ॥२॥

तुका म्हणे आम्ही जालों उदासीन ।
आपुल्या आधीन केला पति ॥३॥संत तुकाराम महाराज