इतरांपेक्षा स्वतःला ओळखा

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

इतरांपेक्षा स्वतःला ओळखा - विल्यम शेक्सपिअर | सुविचार | William Shakespeare | Suvichar | Quote - 3

इतरांपेक्षा स्वतःला जास्त ओळखा, ईतरांपेक्षा जास्त काम करा आणि इतरांपेक्षा कमी अपेक्षा करा, या तीन गोष्टी यश मिळविण्यासाठी महत्वाच्या आहेत.विल्यम शेक्सपिअर


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG