यश मिळविण्यासाठी

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

यश मिळविण्यासाठी - विश्वनाथन आनंद | सुविचार | Viswanathan Anand | Suvichar | Quote - 1

यश मिळविण्यासाठी कोणत्या मार्गाने जावे हे मी सांगू शकणार नाही. पण स्वतःला ओळखून स्वतःला, स्वतःसाठी, स्वतःकडून नेमके काय हवे आहे; हे शोधणे म्हणजेच यशाच्या जवळ जाणे होय.विश्वनाथन आनंद


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG