सोडून दिले की

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

सोडून दिले की - विनोबा भावे | सुविचार | Vinoba Bhave | Suvichar | Quote - 4

सर्वच प्रश्न सोडून सुटणारे नसतात, काही प्रश्न सोडून दिले की सुटतात.विनोबा भावे


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG