समता आजचा युगधर्म

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

समता आजचा युगधर्म - विनोबा भावे | सुविचार | Vinoba Bhave | Suvichar | Quote - 3

समता ही आजची हाक आहे. ती आपणास आवडो वा नाआवडो, समता आजचा युगधर्म आहे याची जाणीव ठेवली पाहिजे.विनोबा भावे


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG