शिष्य कितीही विद्वान

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

शिष्य कितीही विद्वान - विनोबा भावे | सुविचार | Vinoba Bhave | Suvichar | Quote - 1

शिष्य कितीही विद्वान असला तरी गुरुजनांच्या हाताखाली वागताना त्याची विद्वत्ता मावळतेच.विनोबा भावे


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG