नवसमाजाच्या निर्माणासाठी

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

नवसमाजाच्या निर्माणासाठी - अज्ञात | सुविचार | Unknown | Suvichar | Quote - 1

शिक्षण हे साध्य नसून साधन आहे ज्यातून नवचैतन्य, नवसंस्कृती, नवसमाज निर्माण करावयाचा आहे.अज्ञात


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG