मानवाचा माणूस होणे हे यश

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

मानवाचा माणूस होणे हे यश - सर्वपल्ली राधाकृष्णन | सुविचार | Sarvepalli Radhakrishnan | Suvichar | Quote - 2

मानवाचा दानव होणे ही त्याची हार; मानवाचा महामानव होणे हा त्याचा चमत्कार आणि मानवाचा माणूस होणे हे त्याचे यश आहे.सर्वपल्ली राधाकृष्णन


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG