शतकांनी इतिहास बनतो

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

शतकांनी इतिहास बनतो - सर्वपल्ली राधाकृष्णन | सुविचार | Sarvepalli Radhakrishnan | Suvichar | Quote - 1

शतकांनी इतिहास बनतो पण अशी कित्येक शतके रूढी पाडण्यासाठी खर्ची पडतात.सर्वपल्ली राधाकृष्णन


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG