पहाटेच्या गर्द काळोखात

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

पहाटेच्या गर्द काळोखात - रवींद्रनाथ ठाकूर | सुविचार | Rabindranath Tagore | Suvichar | Quote - 1

श्रद्धा हा असा पक्षी आहे जो पहाटेच्या गर्द काळोखात त्याला प्रकाशाची चाहूल लागून तो गाऊ लागतो.रवींद्रनाथ ठाकूर


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG