ज्यांनी काळावर मात केली

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

ज्यांनी काळावर मात केली - पु. ल. देशपांडे | सुविचार | Pu. La. Deshpande | Suvichar | Quote - 1

काळाच्या प्रवाहात ज्यांनी काळावर मात केली त्यांनी आपला न्याय अंमलात आणला. ज्याचे बळ त्याचा काळ आणि ज्यांचा काळ त्यांचा न्याय.पु. ल. देशपांडे


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG