निर्बुद्ध आणि बुद्धीवान

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

निर्बुद्ध आणि बुद्धीवान - ओशो | सुविचार | Osho | Suvichar | Quote - 1

निर्बुद्ध लोक दुसऱ्यावर हसतात आणि बुद्धीवान स्वतःवर.ओशो


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG