पैसे कधीतरी संपणारच

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

पैसे कधीतरी संपणारच - एन. आर. नारायणमूर्ती | सुविचार | N. R. Narayana Murthy | Suvichar | Quote - 1

जवळचे पैसे कधीतरी संपणारच; पण ते संपण्याआधी कमावण्याचे मार्ग शोधून ठेवावेत.एन. आर. नारायणमूर्ती


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG