जगण्याचे शिक्षण

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

जगण्याचे शिक्षण - मारिया मॉंटेसरी | सुविचार | Maria Montessori | Suvichar | Quote - 5

शिक्षणक्षेत्र हे एका बेटासारखे आहे. इथे जगाशी संबंध तर तुटलेला असतो पण तो तोडूनच जगात जगण्याचे शिक्षण दिले जाते.मारिया मॉंटेसरी


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG