उत्स्फूर्तपणे घडणारी क्रिया

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

उत्स्फूर्तपणे घडणारी क्रिया - मारिया मॉंटेसरी | सुविचार | Maria Montessori | Suvichar | Quote - 4

शिक्षण ही मनुष्यमात्राकडून नैसर्गिकरीत्या, उत्स्फूर्तपणे घडणारी क्रिया आहे. शिक्षकाचे शाब्दिक शिकविणे ऎकून नव्हे तर आजूबाजूच्या गोष्टींचा अनुभव घेऊन ते मुलांना मिळत असते.मारिया मॉंटेसरी


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG