शिक्षण आनंददायी असले पाहिजे

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

शिक्षण आनंददायी असले पाहिजे - मारिया मॉंटेसरी | सुविचार | Maria Montessori | Suvichar | Quote - 3

मुलांना जेव्हा मनापासून लिहायला-वाचायला शिकावेसे वाटेल तेव्हाच ती ते शिकतील. इतर सगळ्या शिक्षणाप्रमाणे हे सुद्धा आनंददायी असले पाहिजे, त्याची गंमत वाटली पाहिजे.मारिया मॉंटेसरी


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG