Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

तुम्ही एका अवकाशाचे

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

तुम्ही एका अवकाशाचे - कल्पना चावला | सुविचार | Kalpana Chawla | Suvichar | Quote - 1

मी विशिष्ट प्रदेशाचा, देशाचा ही भावना गळून पडण्यासाठी ताऱ्यांकडे बघा; कारण तेव्हा तुम्ही एका अवकाशाचे झालेले असता.कल्पना चावला


प्रसिद्ध व्यक्ती: TEXT
जन्म दिनांक: TEXT
मृत्यू दिनांक: TEXT
राष्ट्रीयत्व: TEXT
कार्यक्षेत्र: TEXT
अल्प परिचय: TEXT
विषय: TEXT

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play