प्रयत्न करण्याची तयारी

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

प्रयत्न करण्याची तयारी - आयझॅक न्यूटन | सुविचार | Isaac Newton | Suvichar | Quote - 1

माझ्याकडून काही महत्त्वाचे शोध लागले याचा अर्थ मी कुणी वेगळा, हुशार आहे असा होत नाही तर वाट पाहण्याची, प्रयत्न करण्याची तयारी माझ्यात इतरांपेक्षा जरा जास्त होती इतकेच.आयझॅक न्यूटन


प्रसिद्ध व्यक्ती: आयझॅक न्यूटन
जन्म दिनांक: ४ जानेवारी १६४३
मृत्यू दिनांक: २० मार्च १७२७
राष्ट्रीयत्व: ब्रिटिश
कार्यक्षेत्र: भौतिकशास्त्रज्ञ, गणितज्ञ, खगोलशास्त्रज्ञ
अल्प परिचय: आयझॅक न्यूटन हे एक थोर इंग्रज भौतिकशास्त्रज्ञ, गणितज्ञ व तत्त्वज्ञ होते. त्यांनी वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धान्त मांडून केप्लरचे नियम सिद्ध केले. गतिकीमध्ये त्यांनी तीन गतीचे नियम मांडले. त्यांनी परावर्ती दुर्बीण बनवली, व प्रकाशाचे मूलभूत रंगात विघटन करून दाखविले. गणितामध्ये त्यांनी ग्यॉटफ्रीड लिब्नित्झ याच्याबरोबर कलन ही गणितशाखा विकसित केली.
विषय: TEXT

  • TAG