चांगलं पसरायला

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ ऑक्टोबर २०१६

चांगलं पसरायला - गोपाल नीलकंठ दांडेकर | सुविचार | Gopal Nilkanth Dandekar | Suvichar | Quote - 1

चांगलं पसरायला वेळ लागतो, वाईट पटकन पसरते अगदी पाण्यात टाकलेल्या तेलाच्या थेंबासारखे.गोपाल नीलकंठ दांडेकर


प्रसिद्ध व्यक्ती: गोपाल नीलकंठ दांडेकर
जन्म दिनांक: ८ जुलै १९१६
मृत्यू दिनांक: १ जून १९९८
राष्ट्रीयत्व: भारतीय
कार्यक्षेत्र: कादंबरीकार, ललितलेखक
अल्प परिचय: गोपाल नीलकंठ दांडेकर हे एक अनुभवसंपन्न, सृजनशील, रसिक वृत्तीचे कलावंत आणि लेखकही होते, तसेच गो.नी.दा. हे परिभ्रामक, कुशल छायाचित्रकार आणि दुर्गप्रेमीसुद्धा होते.
विषय: TEXT

  • TAG