सुक्यामेव्याच्या करंज्या

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १ जानेवारी २००८

सुक्यामेव्याच्या करंज्या

सुक्यामेव्याच्या करंज्या - [Sukyamevyachya Karanjya] नेहमीच्या करंज्यापेक्षा सुकामेवा घालून बनवलेल्या पौष्टिक ‘सुकामेव्याच्या करंज्या’ करुन वेगळेपण आणता येईल.

जिन्नस


  • सुकामेवा
  • खोबर्‍याचा कीस
  • बदाम
  • बेदाणे
  • चारोळी
  • वेलदोड्याचे दाणे
  • पिठीसाखर

पाककृती


नेहमी करंज्यासाठी पीठ भिजवतो तसेच भिजवून ठेवावे.

सारणासाठी सुक्या खोबऱ्याचा कीस भाजून घ्या.

त्यात बदामाचे काप, बेदाणे, चारोळी, वेलदोड्याचे दाणे व पिठीसाखर घालून कालवा व नेहमीप्रमाणे करंज्या करा.