चटण्या

चटण्या - (Chutney recipes) चटण्यांच्या विविध पाककृती(चटण्या), Various types of Chutney recipes.

पुदीना चटणी | Mint Chutney

पुदीना चटणी

पुदीना चटणी

सॅंडविच, समोसा, आलु टिक्की, ब्रेड पकोडा अशा चटपटीत पदार्थांसोबत आपण पुदीना चटणीचा आस्वाद घेऊ शकतो, एक वेळ नक्की करून पहावी अशी चटपटीत चटणी.

अधिक वाचा