पोळी भाकरी

पोळी भाकरी - पोळी भाकरीच्या विविध पाककृती(पोळी भाकरी), Various types of Bread Recipes.

चीझ व भाजीचा पराठा | Cheese and Vegetable Paratha

चीझ व भाजीचा पराठा

पोळी भाकरी

चीझ आणि वेगवेगळ्या भाज्या किंवा तुम्हाला आवडतील त्या भाज्या घालून चटपटीत असा चीझ व भाजीचा पराठा डब्यात किंवा न्याहारी, मधल्या वेळेत करता येईल.

अधिक वाचा

अंडा पराठा | Egg Paratha

अंडा पराठा

पोळी भाकरी

चविष्ट आणि अंड्याचा वेगळा प्रकार सर्वांनाच आवडेल.

अधिक वाचा

पोळ्यांचा चुरमा | Poli Churma

पोळ्यांचा चुरमा

पोळी भाकरी

शिल्लक राहिलेल्या पोळ्या किंवा भाकर्‍यांचा चुरमा लगेच संपतो.

अधिक वाचा

आलू पराठा | Aloo Paratha

आलू पराठा

पोळी भाकरी

खमंग आलू पराठ्यासोबत चटणी किंवा सॉस किंवा दही खायला द्यावा.

अधिक वाचा

भाजीचे रोल्स | Vegetable Rolls

भाजीचे रोल्स

पोळी भाकरी

पोटभर न्याहारी म्हणून भाजीचे रोल्स खाता येतील तसेच सर्व भाज्यायुक्त व चटपटीत असलेला हा रोल लहान मुलांना मधल्या वेळेत भूक लागल्यास खायला देता येईल.

अधिक वाचा