ई आद्याक्षरावरून मुलांची नावे

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १४ एप्रिल २००६

ई आद्याक्षरावरून मुलांची नावे | ee Marathi Baby Boy names by initial

ई आद्याक्षर - ई आद्याक्षरावरून मुलांची नावे [ee Marathi Baby Boy names by initial]

नावअर्थ
ईच्छाजीत-
ईसराज-
ईर्शाद-
ईशशंकर
ईशकृपा-
ईशदया-
ईश्वरसमर्थ, श्रीमंत, शंकर, परमेश्वर
ईश्वरचंद्रचंद्ररुपी ईश्वर
ईश्वरदत्तपरमेश्वराने दिलेला
ईश्वरलालदेवाचा पुत्र
ईशानसामर्थ्य, शंकर, तेज
ईक्षीत-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
नावअर्थ