ब आद्याक्षरावरून मुलांची नावे

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १४ एप्रिल २००६

ब आद्याक्षरावरून मुलांची नावे | b Marathi Baby Boy names by initial

ब आद्याक्षर - [ब आद्याक्षरावरून मुलांची नावे, b Marathi Baby Boy names by initial]

नावअर्थ
बकुलएक फूल विशेष
बकुळेशश्रीकृष्ण
बजरंग-
बजरंगबलीहनुमान
बद्रीबोराचे झाड
बद्रीनाथएक तीर्थधाम
बद्रीनारायणबद्रीनाथ येथील मुख्य देवता
बद्रीप्रसादबद्रीनाथचा प्रसाद
बनबिहारी-
बन्सी-
बन्सीधरश्रीकृष्ण
बनेश-
बनेश्वर-
बबन-
बबूल-
ब्रम्हदत्तब्रम्हाने दिलेला
ब्रम्हदेव-
ब्रम्हानंदअतिशय आनंद
ब्रजेश-
बलदेवअतिशय शक्तिमान
बलभद्रश्रीकृष्णाचा जेष्ट बंधू, बलराम
बलभीम-
बलराजबलवंत
बलरामश्रीकृष्णाचा मोठा भाऊ
बलीप्रसाद-
नावअर्थ
बळीराम-
बलवंतबलवान
बल्लाळ-
बलिपाताळाचा राजा, प्रल्हादाचा नातू
बलिराज-
बसवइंद्र
बसवराजसंपत्तीचा राजा
बहार-
बहादूर-
बहिर्जी-
बळभद्रबलराम
बळवंत-
बळीएक प्राचीन राजा
बळीरामकाळाराम
बाजीरावएक पेशवा
बादल-
बाणहर्षवर्धन राजाचा दरबारातील कवी
बाणभट्टसंस्कृत नाटककार
बाबुल-
बाबुलनाथ-
बाबुलाल-
बालकृष्णछोटा श्रीकृष्ण
बालगोविंदश्रीकृष्ण
बालगंगाधरयुवा श्रीशंकर
बालमुकुंदबालमुरली, बालमोहन, श्रीकृष्ण