MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मनाचे श्लोक - श्लोक ८७

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० एप्रिल २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ८७ | Manache Shlok - Shlok 87

मनाचे श्लोक - श्लोक ८७ - [Manache Shlok - Shlok 87] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

श्लोक ८७


मुखी राम त्या काम बाधुं शकेना ।
गुणे इष्ट धारिष्ट त्याचे चुकेना ॥
हरीभक्त तो शक्त कामास भारी ।
जगीं धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी ॥८७॥समर्थ रामदास स्वामी

संस्कृत रुपांतर


मुखे यस्य रामो न कामोऽस्ति चित्ते ।
प्रकुष्टं भवेत्तस्य शिष्टत्वमुर्व्याम्‌ ॥
हरेर्भक्तियोन कामं विजित्याऽ ।
लभद्धन्यतां मारुतिर्ब्रह्मचारी ॥८७॥समर्थ रामदास स्वामी

अर्थ


श्रीसमर्थ अत्यंत विश्वासाने आपल्या सर्वांना सांगत आहेत की, अखंड नामस्मरण करणाऱ्याला कामाची बाधा होऊच शकत नाही.

श्रीसंत एकनाथ महाराज एकनाथी भागवतात असे म्हणतात की,
जो कोणी स्मरे माझें नामु ।
तिकडे पाहूं न शके कामु ॥ ए.भा.१२.१५५ ॥

श्रीरामाच्या गुणसंकीर्तनाच्या योगाने, साधकावर कितीही संकटे आली, तरीही तो डगमगत नाही.

विषई धावें वासना ।
परी तो कदा डळमळिना ।
ज्याचें धारिष्ट चळेना ।
तो सत्वगुण ॥

हरिभक्ती करणारा सामर्थ्यवान होय, त्याच्या पुढे कामाचे काहीही चालत नाही. तो कामाला जिंकतो.

पहिल्या तीन चरणात श्रीरामनामस्मरणाचा जो महिमा वर्णिला आहे, त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे महाबली श्रीहनुमान होय !

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store