मनाचे श्लोक - श्लोक ८५

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ एप्रिल २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ८५ | Manache Shlok - Shlok 85

मनाचे श्लोक - श्लोक ८५ - [Manache Shlok - Shlok 85] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ८५


भजेद्राघवं योगिविश्रांतिहेतुं ।
जपत्यस्व नामनि गौर्या महेशः ॥
तपस्वी स्वयं शंकरः शांत आसी ।
द्रवेन्मुक्तिदोंऽते ह्यसौ राम एकः ॥८५॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


भजेद्राघवं योगिविश्रांतिहेतुं ।
जपत्यस्व नामनि गौर्या महेशः ॥
तपस्वी स्वयं शंकरः शांत आसी ।
द्रवेन्मुक्तिदोंऽते ह्यसौ राम एकः ॥८५॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...