मनाचे श्लोक - श्लोक ८४

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १७ एप्रिल २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ८४ | Manache Shlok - Shlok 84

मनाचे श्लोक - श्लोक ८४ - [Manache Shlok - Shlok 84] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ८४


विठोने शिरी वाहिला देवराणा ।
तया अंतरी ध्यास रे त्यासि नेणा ॥
निवाला स्वये तापसी चंद्रमौळी ।
जिवा सोडवी राम हा अंतकाळीं ॥८४॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


शिरःसंश्तितोऽयः प्रभुर्विठ्ठलस्य ।
स्वयं चंद्रमौलिर्वदन्यस्य नाम ॥
प्रपेदे विषोद्रूतदाहप्रशांति ।
मतोऽते कृतांतान्नरं मोचयेत्सः ॥८४॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...