मनाचे श्लोक - श्लोक ८२

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १५ एप्रिल २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ८२ | Manache Shlok - Shlok 82

मनाचे श्लोक - श्लोक ८२ - [Manache Shlok - Shlok 82] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ८२


बहु नाम या रामनामी तुळेना ।
अभाग्या नरा पामरा हे कळेंना ॥
विषा औषधा घेतले पार्वतीशे ।
जिवा मानवा किंकरा कोण पुसे ॥८२॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


बहून्यन्यनामानि तुल्यानि नास्ये ।
त्यभाग्यान्न जानात्ययं पामरोऽज्ञः ॥
इदं पार्वतीशेन बुद्धं विषन्घं ।
तदा मानुषेणादरात्कीर्तितव्यम्‌ ॥८२॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...